Privacy

Privacy

 • Stadouders gebruikt de gegevens alleen voor het peilen van jouw mening, het weergeven van jouw oordeel, het verzamelen van door jouw verkregen informatie of het uitwisselen van gegevens met anderen deelnemers
 • Door gebruik te maken van jouw account op Stadouders.popdat.nl geeft je toestemming om jouw portret en jouw gegevens te delen met als je jouw portret of gegevens zelf hebt gegeven
 • Als een vragenlijst niet anoniem is of als de locatie wordt doorgegeven staat dat altijd expliciet vooraf vermeld.
 • Je kunt altijd achterhalen wie er verantwoordelijk is voor de vragenlijsten, discussies en andere items
 • Mocht er toch een inbreuk zijn op jouw privacy dan wordt je daar direct van op de hoogte gesteld.
 • Nationaalgesprek.popdat.nl is aangemeld bij de Authoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging

 • Alle internet verbindingen komen tot stand met een SSL beveiliging.
 • Nationaalgesprek.popdat.nl wachtwoorden zijn alleen bekend bij de gebruikers
 • Er onafhankelijk toezicht op de beveiligingsmaatregelen.
 • De data is opgeslagen in beveiligde datacentra in Nederland bij providers met een hoge standaard in beveiliging

Integriteit

 • Bij het gebruik van Nationaalgesprek.popdat.nl moet je bewust zijn dat manipulatie van computersystemen mogelijk is. Als je stemt via Stadouders.popdat.nl moet je zorgen dat alle stappen beveiligd zijn en dat je de organisatoren kunt vertrouwen.
 • Stadouders.popdat.nl stelt, op aanvraag, zijn code ter controle beschikbaar aan de gebruikers
 • Andere partijen worden actief uitgenodigd om controles uit te oefenen.
 • Alle data wordt bewaard op servers in Nederland met een degelijke back-up.
 • De servers hebben een uptime van 99,95%