Regels

  1. Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden
  2. Probeer grof taalgebruik te vermijden
  3. Respecteer de privacy van de gespreksdeelnemers. Lees de privacyverklaring en publiceer geen informatie zonder toestemming daarvoor.
  4. Dit experiment vindt plaats in een besloten groep. Toch vragen we deelnemers om zich aan algemeen geldende copyrightregels en andere relevante regelgeving te houden.
  5. Wees je er bewust van dat andere deelnemers jouw bijdragen, stemgedrag en documentatie kunnen inzien.
  6. Respecteer de aanwijzingen van de gespreksleiding. Zij kunnen je account voor onbepaalde tijd buiten gebruik stellen of een bijdrage blokkeren als zij deze in strijd met de regels vinden.